Where

Where() anahtar kelimesi sorgularda filtreleme için kullanılır. System.Linq kütüphanesinde bulunur. 

Birden Fazla Koşul İle Linq Sorgu Yazma

LINQ where koşulunda birden fazla operatör kullanılarak sorgu yazılabilir. Price>3 ile fiyatı 3'ten büyük olan ve CategoryName=="Meyve" ile Kategori Adı Meyve olan verilerin yeni bir koleksiyonda listelenmesi sağlanmıştır.


Kod Çıktısı

Elma Üzüm Kiraz

Dene