Kubernetes

        Kubernetes, konterner iş yüklerini ve hizmetlerini yönetmek için tasarlanan açık kaynak kodlu bir platformdur. Ana bilgisayarları bir araya getirerek yönetilmesine yardımcı olur. 

        Tasarlanan kapsayıcıları birden fazla sunucuya dağıtılmasını ve ortaya çıkan iş yüklerinin planlanması,ölçeklendirilmesi ve yönetilmesi için hizmetler sunar.

        Farklı sunucularda barınan mikro servis uygulamalarının web protokollerinin ve API'lerini ayrıca farklı sunucularda barınan veri tabanlarını ölçeklendirir ve yönetir. Bu uygulamaların çalışması için harcanan iş miktarını azaltır. Olası problemler doğrultusunda bir önceki versiyona dönüştürme konusunda hızlı ve güvenilir iş akışı sağlar.

        Azure ve Google Cloud'da yönetilen hizmetlerden bir tanesidir. Otomatik dağıtımlar ve güncellemeler yaparak geliştirme sürecini hızlandırır. Herhangi bir sanal sunucuda sorun teşkil ettiğinde kendini yeniden başlatabilir. Tanımlanan çalışma şekline aykırı olarak çalışan uygulamaları otomatik olarak iyileştirebilir.Bellek, Depolama ve ağ bant genişliği gibi donanım kaynaklarını en iyi hale getirir. Bunların yanında uygulamalar için özel olarak kaynaklar ayrılabilmesine olanak sağlar. Uygulamalar çevrim dışı durumuna getirilmeden sağlanan kaynakların yükseltilmesi yada azaltılması sağlanır ve böylelikle bakım yükünü ortadan kaldırır.