Azure Hizmetleri

        Compute: Sanal makineleri, kapsayıcıları ve yığın işlemlerinin dağıtılmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu işlemler için güçlü işlemcilerden faydalanılır ve uzaktan işlem yapabilmek için imkan verir.

        Data storage: Buluttaki verilerin saklanması için kullanılır. Veriler için ölçeklenebilir bulut depolaması sağlar. Büyük veri problemlerini çözer ve arşivler.

        Web: Web uygulamaları yada mobil uygulamalar için kullanılır. Uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanmasını destekler. Arama, bildirim ve raporlamalar için özellikleri bulunur.

        Database: İlişkisel yada ilişkisel olmayan veri tabanlarının güvenilir olarak yönetilmesini sağlar. SQL, NoSQL, Azure CosmosDB ve PostgreSQL için veri tabanlarını içerir. Bunların yanında ön belleğe alma gibi özelliklere de sahiptir.

        Containers: Docker ve Kubernetes gibi ortak platformları kullanarak büyük hacimli kapsayıcıların oluşturulup yönetilmesine yardımcı olur.

        DevOps: Geliştirme süreçlerini kolaylaştıran araçlar sunar. Visual Studio Team Services bu araçlardan bir tanesidir. Uygulama paylaşımı, iş takibi ve uygulama testleri için özellikler sunar.

        Networking: Güvenlik, hızlı erişim vb. çeşitli ağ hizmetlerini sunar. Sanal ağları, özel bağlantıları, ağ geçitlerini, trafik tanımlama yönetimi hizmetleri vardır. Bunların yanında DNS barıntırma, DDos saldırılarına karşı ağ koruması hizmetini verir.