Container

        Uygulamaları paketleyen sanallaştırma yöntemidir. Uygulamanın çalışması için gerekli bileşenleri paket içerisinde barındırır. Ana bilgisayar işletim sisteminde konteynerin CPU, depolama, bellek vb. gereksinimlerini tanımlanan kaynaklara göre çalışmasını sağlar. Böylece kapsayıcı sadece kendisine tanımlı olan fiziksel kaynaklara erişebilir ve ana bilgisayarın kaynaklarını tüketemez.

        Kapsayıcılar bir uygulama yada hizmetin yürütülebilir sürümleridir. Barındırdıkları teknolojiler farklılık gösterebilir.  Bir kapsayıcı uygulamanın çalışması için tüm bağımlılıkları içerir. Uygulamanın kodlarını, konfigurasyonlarını tutarlılıklarını, verimliliklerini, sürümlerini kolayca kullanılmasına olanak sunar. Ayrıca uygulamaların dağıtım ortamlarından bağımsız olarak daha hızlı, güvenilir ve tutarlı bir şekilde çalışmalarını sağlar. Alt yapının verimliliğini arttıran kaynaklar üzerinde denetim sağlar.

        Kapsayıcılar Esneklik, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik gibi hizmetler oluşturulmasına olanak tanır. Taşınabilirliği sağlar ve uygulamaların test edilmesine olanak sunar. Paketlenen uygulamalar test yada canlıda aynı şekilde çalışır. Böylelikle daha tutarlı ve güvenilir çalışma ortamı sunar.