DevOps

        Yazılım geliştirme ve BT ekipleri  arasındaki süreçleri otomatik hale getiren ve yazılımları daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde oluşturulabilmesi, test edilebilmesi ve daha hızlı kurulabilmesi için bir dizi uygulamadır. 

        DevOps Geliştime ve operasyon ekiplerinin daha iyi işbiriği içerisinde çalışmasına olanak sağlar. Uygulamaların daha çevik ve kurulumlarının daha hızlı yönetilebilirliğinin daha kolay olacağı gibi bir çok kolaylığı bir araya getirir.