DevOps Nasıl Çalışır

        Geliştirme ve operasyon ekipleri tek bir ekip altında birleşir ve ekipte bulunan mühendisler geliştirme, test ve operasyonel çalışmaların tamamını birlikte yürütürler. Böylelikle uygulamanın yaşam döngüsü tek bir işleve kısıtlı kalmadan çalışır. Bu yeni ekip sayesinde daha önceleri el ile çalıştırılan yavaş olan süreçler, daha hızlı ve güvenilir olarak otomatikleştirir. 

       DevOps operasyon ve geliştirme ekiplerinin işbiliğini geliştirmeyi hedefler. Güncel teknolojileri takip eder ve uygulamanın yaşam döngüsünde daha programlanabilir ve daha dinamik bir alt yapıya sahip olabilmesi için çözümler sunar. 

        DevOps Geliştirme ve operasyonel çalışmaları ortak hedeflere sahip tek amaçlı bir yapı olarak geliştirilmesine yardımcı olur. Yüksek kaliteli uygulamalar, daha hızlı uygulama sürümleri, müşteri memnuniyetinin oluşmasını hedefler. 

        Geliştiriciler ve sistem yöneticilerine müşteriler tarafından gelen sık sık güncelleme talepleri sonucunda kararsız geliştirme ortamı ortaya çıkmaktadır. Uygulama istikrarını sürdürmek zamanla zorlaşır. Ayrıca uygulama geliştiricileri uygulamaları hızlı geliştirmeye isteklidirler. Diğer taraftan sistem yöneticilerinin uygun önlemler almaksızın yapımış oldukları değişiklikler uygulama ve sistemin çalışmasını istikrarsızlaştırmaktadır. Burada DevOps uygulama geliştiricileri ve sistem yöneticilerini bir araya getirerek tek bir hedefe sahip ve otomatik bir iş akışına entegre ederek bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefler.