DevOps'un Avantajları

        DevOps Teknik, kültürel faydaların yanı sıra iş avantajları da sunar. Sade, basit ve kontrol edilebilir uygulamaların hazırlanması için ortamlar sunar.

        Teknik olarak; yazılım testlerinin sürekliliği, Yönetilen uygulamaların daha az karmaşıklığı ve sorunların daha hızlı çözümü gibi avantajlar sağlar.

        Kültürel olarak; takımların daha mutlu ve üretken olmasını, takım elemanlarının birbirlerine olan bağlılıklarının artmasını ve bir arada çalışmanın sağladığı mesleki gelişim fırsatlarını ortaya çıkarır.

        İş avantajları olarak; ekibin daha kararlı çalışma ortamları, geliştirilmiş iletişim becerileri, güçlü iş birliği ve kazanılan zamanı yenilik yapmak için kullanılması için fayda sağlar.

Hız

        Geliştirilmekte olan uygulamaların hızlı olması gerekir. Müşteri ihtiyaçlarına, pazardaki değişikliklere yada yeni iş hedeflerine uyum sağlamak için çok önemlidir. Uygulamaların geliştirilme süreçlerinin ve sürüm özelliklerinin çok hızlı olarak değişmesi gerekir. Bu nedenle uygulamaların geliştirmesi ve operasyonel aşamalarında ki hızı korur.

        Uygulama geliştirme ve operasyonel aşamalarda yüksek bir hızda hareket ederek müşterilerileri memnun edecek yenilikler yapılmasına olanak sağlar. Değişen pazarlara uyum sağlanması için ortamlar sunar. Uygulamalardan daha verimli sonuçlar çıkarır. Bu sonuçların elde edilmesi için geliştirici ve operasyon ekiplerine olanak sunar. Bu özellikler neticesinde uygulamalara yönelik geliştirme ve güncellemeler daha hızlı ve güvenilir olarak yapılmasına imkan tanır.

Hızlı Teslimat

        Geliştirme ekibinin uygulamalardaki yeni versiyonlarının geliştirilmesinin ve güncelleme sıklığının artırılmasına yardımcı olur. Oluşabilecek olan herhangi bir özel durumda geliştirme ve yayına alma süresinin mümkün olan en kısa olmasını sağlar. Geliştirme ve yükleme bölümünde yapılan işlemlerin hız kazanması Geliştirici ve operasyon ekiplerinin özel durumları kolay bir şekilde tespit etmelerini sağlar ve test maliyetlerini azaltır.

        DevOps daha hızlı yenilik yarak ürün güncelleme sıklığını ve hızını artırır. Yeni özellikleri ile hatalar kolayca bulunur ve düzeltilir. Oluşabilecek özel durumlara anında cevap verilir ve en hızlı güncellemeler yapılır. Uygulamaların derlemeden yayınlanmasına kadar olan tüm süreçleri otomatikleştirir.

Güvenilirlik

        DevOps'un sağladığı prensipler ile uygulama ve platformun karalı çalışması sağlanır ve güvenilirliği artar. Güvenirliğin artması geliştirici ve operasyonel ekiplerin stresten uzak ve rahat çalışmalarına olanak sağlar. Uygulama geliştirmesini her aşamasında yapının sağlam olduğunu hissettirir. Düzenli olarak otomatik testlerin yapılması ile ekiplerin sorunları daha hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur. Sonuç olarak ön görülemeyen hataların daha erken tespit edilmesi sağlar. 

        Geliştirilen uygulamaların alt yapılarının kaliteli, yüksek hızda olmasını sağlar. Uygulama güncellemelerinin güvenilir bir şekilde platforma uygulandığından emin olunur. İzleme ve log tutma özellikleri ile performansı gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesine olanak sağlar.

Ölçeklenebilirlik

        Uygulamaların yeni ve sürekli değişen talepleriyle hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklenebilen platformlar ortaya çıkarır. Uygulama ve alt yapısının ölçeklendirme süreçleri otomatik hale getirilir. Kapsamlı değişikliklerin olması durumunda dahi uygulama ve alt yapıya uyumlu olarak geliştirilmesine olanak sunar.

        Geliştiricilerin kullanımı daha kolay ve etkin olan bulut tabanlı API'leri kullanarak ortaya çıkan hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Tüm geliştirme ve test etme yeteneklerini geliştirerek geliştirme ortamlarının ve süreçlerinin verimli ve kolay yapılmasını sağlar.

        Uygulamaların alt yapıları ve geliştirme süreçleri uygun ölçeklendirme de çalıştırılır. Değişen yapıların verimli bir şekilde daha az risk ile entegre edilmesine olanak sunar. Geliştirme,test ve üretim ortamlarının daha verimli olarak yönetilmesine olanak sunar.

İşbirliği

        DevOps uygulama geliştirme süreçlerinde iş birliğini teşvik eder. Her ekip üyesini uygulama sahipliğini hissettirir ve sorunluluk almaya yönlendirir. Ekibin daha aktif ve etkili olmalarına yol açar. Ekip üyelerinin üretkenlikleri ve iş sorumluluğu artar. Uygulama hataları azalır. Geliştiriciler ve sistem yöneticileri sorumluluklarını paylaşarak uygulama geliştirme süresince iş birliği yaparlar.

        Geliştirilen iş birliği sayesinde müşterilerin memnum olması sağlanır. Geliştirilen ürünlerin kalitesi artar. Geri bildirimler hızlı çözülür. Kazanılan zaman ile uygulama özelliklerinin artırılması sağlanır.

        Ekiplerin sahiplik sorumluluk değerleri artar. Daha etkili ekipler meydana gelir. Sorumluluklar birleşir ve iş akışları ortak bir noktada birleşir. Uygulama geliştirilmesi ve yönetilmesinde zaman tasarrufu sağlanır. Verimlilik artar. 

Güvenlik

        Uygulamaların yapılandırma süreçlerinin basitleştirerek ve ayrıntılı güvelik kontrollerini uygular. Uygulamalar için kullanılan yeni donanım ve hizmetlerin sağlanmasında insan unsurunu büyük ölçüde kaldırarak güvenliği artırır. API'lerin büyük ölçüde otomatikleştirilmesi ile yeni alt yapı oluşturulması kolaylaşır. 

        Güvenlik politikalarının ve uyumluluklarının bulut tabanlı API'ler ile hazırlanıp yürütüldüğü ve izlendiği bir alan oluşturur. Otomatik özellikler uyumsuzluktan kaynaklanan kaynakların fark edilmesini sağlar.  Ekip tarafından fark edilen bu hatalar en kısa sürede değerlendirilir ve çözülür.

        DevOps denetim ve uyumluluktan ödün vermeden hareket eder. Otomatik olarak uyumluluk kontrolü yapar. Ayrıntılı denetimler ve yapılandırma teknikleri ile güvenlikten taviz vermez.