CD Araçları

Mikro servisler farklı sunucularda ve sanal sunucularda çalışabilirler. Bu tür yapılarda otomatik dağıtım araçları kullanılır. Bu araçlar mikro servislerin bir biriyle olan iş akışlarını otomatik hale getirir. Bu araçlar ile mikro servislerin nereden nereye gideceği belirtilir. Tasarlanan akış şemasına göre mikro servisler hareket eder ve bir kere tasarlanırlar. Böylelikle her mikro servis bu araçlar ile görevlerini yerine getirirler.

Otomatik dağıtım araçları ile mikro servislerde dağıtım yapılandırılması bir kere yapılır ve geliştirme süreçlerinde ortaya çıkabilecek olan güncellemelerden etkilenmezler ve aynı şekilde çalışmaya devam ederler. Bu tür araçlar ile yazılımın daha güvenilir olması ve daha hızlı geliştirilmesi sağlanır.