Mikro Servis ve Ekip

Mikro servisler mimari olarak en iyi şekilde geliştirilebilmeleri için ekipler halinde çalışılır. Her ekip kendi grup olan mikro servisleri yönetirler. Mikro servislerin yönetilmesi, geliştirilmesi, yeni sürümlerin ortaya çıkması, hizmetin kaliteli olarak dağıtılması sağlanır. Ekipler kendi mikro servislerine tam sorumlu olarak bağlanırlar. En iyi ve güçlü sonuçları ortaya çıkar.

Mikro servisler ekip olarak ele alındıklarında tek bir iletişim noktasına sahip olurlar. İzlenmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaşır ve ekipler kendi alanlarında uzmanlaşırlar. Kalite artar, uygulamaların doğru çalıştığından emin olunur. Ortaya çıkabilecek ve çıkma ihtimali olan özel durumlar tespit edilip en hızlı ve sağlıklı olarak giderilmesi sağlanır.

Mikro servisler de zorunlu olan geliştirmelerin çıkması durumunda farklı ekiplere sahip olunması daha sağlam bir geliştirme ile sonuçlanır. Her takım kendine düşen görevi yerine getirmek için, takım planlaması yapar ve bir yol çizerek ve geliştirmelerini devam ettirirler.