Assert

    Uygulamada ilk birim testleri için Assert metotları kullanılır. Verilen koşullar sağlandığında testler başarılı olur. Burada koşulların eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eğer eşit olmayan bir test metodu var ise hata vererek uyaracaktır.