Assert.Equal

    Assert.Equal iki değerin eş değer olup olmadığını kontrol eder. Oluşması gereken değer kuralının sabit olduğu durumlarda kullanılır.

Methods
Equal(string expected, string actual)
Equal(double expected, double actual, int precision)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.
precision: Ondalık basamak sayısı. (0 - 15 arasındaki değerler geçerlidir.)

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

Assert.Equal Kullanımı

    Aşağıdaki kod Assert.Equal yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Methods
Equal(string expected, string actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

Assert.Equal Decimal

    Assert.Equal yöntemi ile ortaya çıkan decimal değerlerinde kontrol edilmesi sağlanabilmektedir. İki double değerin, verilen ondalıklı halinin değerlerinin eşit olduğunu doğrular. Değerler karşılaştırılmadan önce yuvarlanır.

Methods
Equal(double expected, double actual, int precision)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.
precision: Ondalık basamak sayısı. (0 - 15 arasındaki değerler geçerlidir.)

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.

Assert.Equal Collection

    Assert.Equal iki koleksiyonun eşitlenmesi için kullanılır. Mevcut listenin değişip değişmediğini kontrol etmek için kullanılır. Listeler eşit olmadığı zaman hata fırlatır.

Methods
Equal(string expected, string actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.