Assert.Equal

    Assert.Equal iki değerin eş değer olup olmadığını kontrol eder. Oluşması gereken değer kuralının sabit olduğu durumlarda kullanılır.

Assert.Equal Collection

    Assert.Equal iki koleksiyonun eşitlenmesi için kullanılır. Mevcut listenin değişip değişmediğini kontrol etmek için kullanılır. Listeler eşit olmadığı zaman hata fırlatır.

Methods
Equal(string expected, string actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.