Assert.Equal

    Assert.Equal iki değerin eş değer olup olmadığını kontrol eder. Oluşması gereken değer kuralının sabit olduğu durumlarda kullanılır.

Assert.Equal Decimal

    Assert.Equal yöntemi ile ortaya çıkan decimal değerlerinde kontrol edilmesi sağlanabilmektedir. İki double değerin, verilen ondalıklı halinin değerlerinin eşit olduğunu doğrular. Değerler karşılaştırılmadan önce yuvarlanır.

Methods
Equal(double expected, double actual, int precision)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.
precision: Ondalık basamak sayısı. (0 - 15 arasındaki değerler geçerlidir.)

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.