Assert.Equal

    Assert.Equal iki değerin eş değer olup olmadığını kontrol eder. Oluşması gereken değer kuralının sabit olduğu durumlarda kullanılır.

Assert.Equal Kullanımı

    Aşağıdaki kod Assert.Equal yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Methods
Equal(string expected, string actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.