Assert.False

    Bir ifadenin yanlış olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Methods
True(bool condition, string userMessage)
True(bool? condition)
True(bool condition)
True(bool? condition, string userMessage)

Parameters
condition: Beklenen değer.
userMessage: Koşul yanlış olduğunda gösterilecek olan mesaj.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Assert.False Bool

    Aşağıdaki kod Assert.False yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.