Assert.False

    Bir ifadenin yanlış olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Assert.False Bool

    Aşağıdaki kod Assert.False yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.