Assert.NotEqual

    Assert.NotEqual varsayılan iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Koşulunuzda gelmesini istediğiniz değer belirttiğiniz değerden kesinlikle farklı olması gerekiyorsa kullanılır.

Methods
NotEqual<T>(T expected, T actual)
NotEqual(decimal expected, decimal actual, int precision)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.
precision: Ondalık basamak sayısı. (0 - 28 arasındaki değerler geçerlidir.)

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

Assert.NotEqual Kullanımı

    Assert.NotEqual varsayılan iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder.

Methods
NotEqual<T>(T expected, T actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.