Assert.NotEqual

    Assert.NotEqual varsayılan iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Koşulunuzda gelmesini istediğiniz değer belirttiğiniz değerden kesinlikle farklı olması gerekiyorsa kullanılır.

Assert.NotEqual Kullanımı

    Assert.NotEqual varsayılan iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder.

Methods
NotEqual<T>(T expected, T actual)

Parameters
expected: Beklenen değer.
actual: Gelen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "EqualException" türünde hata fırlatılır.

    Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.