Assert.StartsWith

    Assert.StartsWith bir değerin başlanması istenilen değerlerin doğrulanması için kullanılır. İfade beklenen değer ile başlamıyorsa geriye hata döndürür.

Methods
EndsWith(string expectedEndString, string actualString)
EndsWith(string expectedEndString, string actualString, StringComparison comparisonType)

Parameters
expectedEndString: Beklenen değer. Dizenin başında olması beklenen metin ifadesi.
actualString: Kontrol edilecek olan metin.
StringCompariso: Gerçekleştirilecek dize karşılaştırmasının türü

Return
Koşul sağlanmadığında "ContainsException" türünde hata fırlatılır.

Assert.StartsWith Kullanımı

    Assert.StartsWith bir değerin başlanması istenilen değerlerin doğrulanması için kullanılır.

Methods
EndsWith(string expectedEndString, string actualString)

Parameters
expectedEndString: Beklenen değer. Dizenin başında olması beklenen metin ifadesi.
actualString: Kontrol edilecek olan metin.

Return
Koşul sağlanmadığında "ContainsException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.