Assert.StartsWith

    Assert.StartsWith bir değerin başlanması istenilen değerlerin doğrulanması için kullanılır. İfade beklenen değer ile başlamıyorsa geriye hata döndürür.

Assert.StartsWith Kullanımı

    Assert.StartsWith bir değerin başlanması istenilen değerlerin doğrulanması için kullanılır.

Methods
EndsWith(string expectedEndString, string actualString)

Parameters
expectedEndString: Beklenen değer. Dizenin başında olması beklenen metin ifadesi.
actualString: Kontrol edilecek olan metin.

Return
Koşul sağlanmadığında "ContainsException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.