Assert.True

    Bir ifadenin doğru olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Methods
True(bool condition, string userMessage)
True(bool? condition)
True(bool condition)
True(bool? condition, string userMessage)

Parameters
condition: Beklenen değer.
userMessage: Koşul yanlış olduğunda gösterilecek olan mesaj.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Assert.True bool

    Bir ifadenin doğruluğunu kontrol etmek için Assert.True() yöntemi kullanılır. Burada bool tipindeki bir verinin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanacaktır. Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.

Method
True(bool condition)

Parameter
condition: Beklenen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Assert.True Lambda

    Assert.True yöntemi içerisinde doğrulama kontrolü yaparken, Lambda sorgularını kullanarak daha detaylı koşullar yazılabilir.

Method
True(bool condition)

Parameter
condition: Beklenen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.

Assert.True Message

    Assert.True yöntemi içerisinde doğrulama kontrolü yaparken, doğrulanmayan metotlar için özel mesaj içeriği girilir.

Method
True(bool condition, string userMessage)

Parameter
condition: Beklenen değer.
userMessage: Koşul yanlış olduğunda gösterilecek olan mesaj.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.