Assert.True

    Bir ifadenin doğru olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Assert.True bool

    Bir ifadenin doğruluğunu kontrol etmek için Assert.True() yöntemi kullanılır. Burada bool tipindeki bir verinin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanacaktır. Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.

Method
True(bool condition)

Parameter
condition: Beklenen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.