Assert.True

    Bir ifadenin doğru olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Assert.True Lambda

    Assert.True yöntemi içerisinde doğrulama kontrolü yaparken, Lambda sorgularını kullanarak daha detaylı koşullar yazılabilir.

Method
True(bool condition)

Parameter
condition: Beklenen değer.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.