Assert.True

    Bir ifadenin doğru olup olmadığını kontrol eder. Kontrol edilmesi istenen verinin bool türünde kontrol edilmesini sağlar.

Assert.True Message

    Assert.True yöntemi içerisinde doğrulama kontrolü yaparken, doğrulanmayan metotlar için özel mesaj içeriği girilir.

Method
True(bool condition, string userMessage)

Parameter
condition: Beklenen değer.
userMessage: Koşul yanlış olduğunda gösterilecek olan mesaj.

Return
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Aşağıdaki kod yöntemin nasıl kullanılacağını gösterir.